فروشگاه بای فایل

فروشگاه مقاله و تحقیق دانشجویی و نرم افزار های نایاب

دانلود فایل فلش گوشی رسمی و فارسی هواوی Ascend Mate MT1-U06 بیلدنامبر 221 با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش گوشی رسمی و فارسی هواوی Ascend Mate MT1-U06 بیلدنامبر 221 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی Ascend Mate MT1-U06 بیلدنامبر 221 با لینک مستقیم مشخصات رام : Ascend Mate firmware(MT1-U06,Android 4.1,Emotion_ UI,V100R001C00B221,Middle_East-Channel,05011PJY) با ساپورت زبان فارسی  تست شده و کاملا سالم       میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود رام رسمی گوشی هواوی Ascend Mate 2 بیلدنامبر 930 با لینک مستقیم

دانلود رام رسمی گوشی هواوی Ascend Mate 2 بیلدنامبر 930 با لینک مستقیم موضوع : دانلود رام رسمی گوشی هواوی Ascend Mate 2 بیلدنامبر 930 با لینک مستقیم مشخصات رام : ROM Version: ROM Android 4.2.2 Language support: Multi Lang  MT1-T00_EmotionUI_2.0_V100R001CHNC00B930 ,Developer version تست شده و کاملا سالم       میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی Y530-U00 بیلدنامبر 511 با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی Y530-U00  بیلدنامبر 511 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی Y530-U00  بیلدنامبر 511 با لینک مستقیم مشخصات رام :Y530-U00 V100R001C900B511CUSTC433D002_Firmware_United Arab Emirates_Iran, Islamic Republic of_Qatar_Oman_Bahrain_Kuwait_4.3 JB _EMUI 1.6 Lite_05012DXJ با ساپورت زبان فارسی    تست شده و کاملا سالم         میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی y530-u00 بیلدنامبر 519 با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی y530-u00 بیلدنامبر 519 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی y530-u00 بیلدنامبر 519 با لینک مستقیم با ساپورت زبان فارسی  تست شده و کاملا سالم       میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود فایل فلش رسمی وفا رسی گوشی هواوی y530-u00 بیلدنامبر 186 با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش رسمی وفا رسی گوشی هواوی y530-u00 بیلدنامبر 186 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش رسمی وفا رسی گوشی هواوی y530-u00 بیلدنامبر 186 با لینک مستقیم اندروید: 4.3 با ساپورت زبان فارسی  تست شده و کاملا سالم       میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی y530-u00 بیلدنامبر 509 با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی y530-u00 بیلدنامبر 509 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی y530-u00 بیلدنامبر 509 با لینک مستقیم با ساپورت زبان فارسی  تست شده و کاملا سالم       میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی y530-u00 بیلدنامبر 188 با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی y530-u00 بیلدنامبر 188 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی y530-u00 بیلدنامبر 188 با لینک مستقیم با ساپورت زبان فارسی  تست شده و کاملا سالم       میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی y530-u00 بیلدنامبر 184 با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی y530-u00 بیلدنامبر 184 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی y530-u00 بیلدنامبر 184 با لینک مستقیم با ساپورت زبان فارسی  تست شده و کاملا سالم       میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود فایل فلش رسمی گوشی هواوی Y530-U00 بیلد نامبر 519 با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش رسمی گوشی هواوی Y530-U00 بیلد نامبر 519 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش رسمی گوشی هواوی Y530-U00 بیلد نامبر 519 با لینک مستقیم مشخصات رام: مدل گوشی:اندروید:۴٫۳بیلدنامبر:B159 تست شده و کاملا سالم       میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی اسند Y330-U11 بیلدنامبر 112 با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی اسند Y330-U11 بیلدنامبر 112 با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش رسمی و فارسی گوشی هواوی اسند Y330-U11 بیلدنامبر 112 با لینک مستقیم مشخصات رام: اندروید:4.2.2بیلد نامبر:B112امویشن:2.0زبان:فارسیمنطقه:امارات متحده عربی با ساپورت زبان فارسی  تست شده و کاملا سالم       میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان
تعداد صفحه(9):