فروشگاه بای فایل

فروشگاه مقاله و تحقیق دانشجویی و نرم افزار های نایاب

دانلود فایل فلش فارسی سونی Sony Xperia XZ Premium G8142 اندروید 8.0 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش فارسی سونی Sony Xperia XZ Premium G8142 اندروید 8.0 مخصوص فلش تولز موضوع : دانلود فایل فلش فارسی سونی Sony Xperia XZ Premium G8142 اندروید 8.0 مخصوص فلش تولز مشخصه فایل : G8142 47.1.A.5.51 R2B Customized MEA 1308-6242 Android_8.0 Farsi FTF.rar میتوانید فایل مورد نظراین آموزش گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید. تست شده و کاملا سالم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود رام فارسی سونی F3112 مدل Sony Xperia XA دو سیم اندروید 7.0 مخصوص فلش تولز با لینک مستقیم

 دانلود رام فارسی سونی F3112 مدل Sony Xperia XA دو سیم اندروید 7.0 مخصوص فلش تولز با لینک مستقیم موضوع :  دانلود رام فارسی سونی F3112 مدل Sony Xperia XA دو سیم اندروید 7.0 مخصوص فلش تولز با لینک مستقیم مشخصه فایل : F3112_Xperi_ XA_Dual_33.3.A.0.131_Customized-MEA_Android_7.0_Farsi شما میتوانید فایل مورد نظر را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید تست شده و کاملا سالم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود فایل فلش فارسی sony st27i_go با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش فارسی sony st27i_go با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش فارسی sony st27i_go با لینک مستقیم فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید تست شده و کاملا سالم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود فایل فلش با نسخه اندروید 7 گوشی Xperia Z5 Dual با لینک مستقیم

دانلود فایل فلش با نسخه اندروید 7 گوشی Xperia Z5 Dual با لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش با نسخه اندروید 7 گوشی Xperia Z5 Dual با لینک مستقیم مشخصات فایل: Model : E6633 32.3.A.0.372 Customized MEA Nougat 7.0 فایل مورد نیاز این مدل را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید تست شده و کاملا سالم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود فایل فلش فارسی سونی Sony Xperia Z3+ dual E6533 اندروید 7.1.1 مخصوص فلش تولزبا لینک مستقیم

دانلود فایل فلش فارسی سونی Sony Xperia Z3+ dual E6533 اندروید 7.1.1 مخصوص فلش تولزبا لینک مستقیم موضوع : دانلود فایل فلش فارسی سونی Sony Xperia Z3+ dual E6533 اندروید 7.1.1 مخصوص فلش تولزبا لینک مستقیم مشخصه فایل : E6533 32.4.A.0.160 R2E Customized MEA 1295-0175.rar شما میتوانید فایل مورد نظر را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید تست شده و کاملا سالم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود رام رسمی گوشی Sony Xperia Z2-D6502 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

دانلود رام رسمی گوشی Sony Xperia Z2-D6502 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود رام رسمی گوشی Sony Xperia Z2-D6502 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم مشخصات رام : Mobile : Xperia Z2Model : D6502System Version : Marshmallow 6.0.1Baseband : 23.5.A.0.570 Customized-MAA تست شده و کاملا سالم      میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود رام رسمی گوشی Sony Xperia Z2-D6502 اندروید 5.1.1 با لینک مستقیم

دانلود رام رسمی گوشی Sony Xperia Z2-D6502 اندروید 5.1.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود رام رسمی گوشی Sony Xperia Z2-D6502 اندروید 5.1.1 با لینک مستقیم   مشخصات رام : Mobile : Xperia Z2Model : D6502System Version : Lollipop 5.1.1Baseband : 23.4.A.1.232 Customized MAA تست شده و کاملا سالم      میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود رام رسمی گوشی Sony Xperia Z2-D6503 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم

دانلود رام رسمی گوشی Sony Xperia Z2-D6503 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود رام رسمی گوشی Sony Xperia Z2-D6503 اندروید 6.0.1 با لینک مستقیم   مشخصات رام : Mobile : Xperia Z2Model : D6503System Version : Marshmallow 6.0.1Baseband : 23.5.A.0.570 Customized MY   تست شده و کاملا سالم      میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود رام رسمی و فارسی گوشی Sony Xperia Z2-D6503 اندروید 5.1.1 با لینک مستقیم

دانلود رام رسمی و فارسی گوشی Sony Xperia Z2-D6503 اندروید 5.1.1 با لینک مستقیم موضوع : دانلود رام رسمی و فارسی گوشی Sony Xperia Z2-D6503 اندروید 5.1.1 با لینک مستقیم مشخصات رام : Mobile : Xperia Z2Model : D6503System Version : Lollipop 5.1.1Baseband : 23.4.A.1.232 Customized MEA با ساپورت کامل زبان فارسی تست شده و کاملا سالم      میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود رام رسمی گوشی Sony Xperia Z2- D6502 اندروید 4.4.2 با لینک مستقیم

دانلود رام رسمی گوشی Sony Xperia Z2- D6502 اندروید 4.4.2 با لینک مستقیم موضوع : دانلود رام رسمی گوشی Sony Xperia Z2- D6502 اندروید 4.4.2 با لینک مستقیم تست شده و کاملا سالم      میتوانید فایل فلش این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان
تعداد صفحه(1):